De pronkspiegel

In oktober 2010 verscheen een bundeltje met journalistieke verhalen. Meer.

Andere verhalen

Voor Suzanna Jansen aan Het pauperparadijs begon, maakte ze reportages voor diverse kranten en tijdschriften. Zo volgde ze vijf maanden lang een reorganisatie binnen de ambtenarij in Hilversum die de 'kloof met de burger' moest zien te dichten. 'Inspraak is een oud woord' heette het, maar het mondde uit in een drama in 15 bedrijven.

Ze bezocht de wereldberoemde balletschool in St. Petersburg om het geheim te achterhalen achter het Russische ballettalent.

Ook ontmoette ze een van de zeven laatste sprekers van een uitstervende taal op de Krim, en bezocht de 'wolfskinderen' van Kaliningrad, het voormalig Oostpruisische Königsberg, die een verborgen leven leidden nadat ze in 1948 de laatste trein naar het westen misten waarin hun ouders zaten.

Een gesprek met de weduwe van de naar Moskou gevluchte meesterspion Kim Philby, een van de beruchte 'Cambrigde Five', leverde een verhaal op over een huwelijk onder toezicht van de KGB. En in Nederland volgde Suzanna Jansen de verrassende ontdekking van een verloren gewaand middeleeuws altaarstuk uit de glorietijd van de Hollandse meesters.

Aan de rand van Moskou in een verlaten kinderkamp trof ze het wachtlokaal van wanhopige vluchtelingen op weg naar het westen. En elders, in het Kosmonautenstadje van gele baksteen, hoorde ze over een verzwegen episode in de Koude Oorlog-ruimterace in 1971, toen de Sovjets het eerste ruimtestation in de geschiedenis bemanden, en de dramatische afloop een andere wending gaven.

Een greep uit eerder geschreven artikelen:

'Inspraak is een oud woord' - Intermediair 2004

De zuivere lijn - NRC Handelsblad, De Morgen, 2001

Het ontbrekende paneel - Trouw, De Morgen, 2003

Wachtlokaal Moskou - HP/deTijd, De Morgen, 2000